+48 690-967-740 lukasz.m.rogucki@gmail.com

Centrum Mediacji
Rodzinnych i Psychoterapii

O Mediatorze i Psychoterapeucie :

Łukasz Marcin Rogucki, ukończyłem w 2016 roku całościowe szkolenie terapii w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang. Solution focused brief therapy).

Od 2016 r. prowadzę terapię w tym nurcie.

Obecnie podnoszę swoje kwalifikację w Studium Psychoterapii w Warszawie.

W pracy terapeutycznej przestrzegam kodeks etyki zawodowej terapeuty.

Specjalizuję się mediacjach rodzinnych oraz terapii par a szczególnie osób oraz par homoseksualnych i biseksualnych. Odbyłem staż w Ośrodku rehabilitacji psychiatrycznej w Katowicach.

Przez dłuższy czasu współpracowałem z placówką opieki pielęgniarskiej gdzie zajmowałem się grupą wsparcia dla osób w podeszłym wieku.

Ponadto ukończyłem Szkołę Mediacji w 2015 r. i wykonuję zawód mediatora.

Członek Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Sądowych „MEDOS” w Katowicach.

Od 2015 r. Stały Mediator sądowy przy następujących Sądach Okręgowych :

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej

Systematycznie podnoszę swojej kalifikacje zawodowe.

Metodą jaką pracuje :

Terapia TSR oparta jest na założeniach terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) stworzonej przez Steva de Shazer’a oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Millwauke (USA). W pracach Shazera widoczny jest wpływ Eriksonowskiej strategii rozwiązywania problemów.

Kilka lat temu sam doświadczyłem depresji i bólu psychicznego co mnie wzmocniło i dziś doskonale rozumiem swoich pacjentów. Bardzo ważna jest dla mnie empatią i wrażliwością z jaka pracuje.

Dla mnie pomaganie innym to nie tylko zawód terapeuty ale pomaganie to dla mnie pasja.

Prywatnie miłośnik gór i swoich zwierzątek. 

Cennik

Terapia indywidualna 100 zł 45 mintut

terapia par 120 zł 60 minut

Prywatnie miłośnik gór i swoich zwierzątek.

Napisz do nas

Łukasz Marcin Rogucki MEDIATOR

+48 690-967-740

lukasz.m.rogucki@gmail.com